LAPTOP, MÁY TÍNH XÁCH TAY GIÁ RẺ HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC