Các Loại Áo Trong Tiếng Anh

Quần áo là vật dụng cần thiết hằng ngày của nhỏ tín đồ, từ bỏ vựng Tiếng Anh về quần áo cực kỳ phong phú, giả dụ nlỗi nắm vững những tự vựng bên dưới các bạn sẽ bổ sung cập nhật thêm những vốn kiến thức và kỹ năng đặc biệt thực hiện vào văn uống viết hoặc tiếp xúc với những người khác giỏi rộng.

*


Một số từ vựng giờ anh về quần áo

1.

Bạn đang xem: Các loại áo trong tiếng anh

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI QUẦN

Jeans /dʒiːnz/: Quần bò

Dress pant /dress pænts/: Quần âu

Cargp pants /ˈkɑː.ɡəʊ ˌpænts/: Quần bao gồm túi hộp

Sweatpants /ˈswet.pænts/: Quần vải mỏng dính, quần nỉ

Shorts /ʃɔːts/: Quần đùi

Slacks /slæk/: quần (mặc hay ngày)

Boxer shorts /’bɒksə ʃɔːts/: quần đùi

Skirt /skɝːt/: Chân váy

Miniskirt /’miniskə:t/: váy ngắn (dài bên trên đầu gối)

Underpants /’ʌndəpænts/: quần trong, quần đùi (giành riêng cho nam)

2.TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI ÁO

Anorak /’ænəræk/ : áo khóa ngoài bao gồm mũ

Cardigan /’kɑ:digən/: áo len, áo len ấm mua đằng trước (áo len ấm đan)

Tank top /ˈtæŋk ˌtɑːp/: Áo ba lỗ

T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/: Áo phông

Shirt /ʃɜːt/: Áo sơ mi, áo có hàng cúc phía trước

Sweater /ˈswet.ər/: Áo nhiều năm tay (hay bởi len)

Sweatshirt /ˈswɛtˌʃɚt/ = plural -shirts: áo nỉ

Coat /koʊt/: Áo mặc ngoài

Vest /vest/: Áo mặc ko tay

Blazer /ˈbleɪ.zɚ/: Áo mặc Blazer

Jacket /ˈdʒæk.ɪt/: Áo mặc nđính, áo vét (mang lại nữ)

Dinner jacket /’dinə ‘dʒækit /: com – lê đi dự tiệc

Dressing gown /’dresiη gaʊn/ : áo choàng tắm

Gown /gaʊn/: áo dài

Pyjamas /pə’dʒɑ:məz/: bộ đồ ngủ sinh sống nhà

Long sleeve sầu / lɔη sli:v/: áo dài tay

Unikhung /’ju:nifɔ:m/: áo đồng phục

3. TỪ VỰNG VỀ GIÀY, DÉP

Sneaker /ˈsniː.kər/: Giày sneakers

(Higth) heels /hiːlz/: Giày cao gót

Boots /buːts/: Giày boots

Slipper /ˈslɪp.ɚz/: Dép đi trong nhà

Sandal /’sændl/ (n) Dép xăng-đan

Rain boots /reɪn buːts/: Ủng đi mưa

Flats /flæts/: Giày bệt

Shoes /ʃuː/ (n) Giày

Stiletkhổng lồ /sti’letou/ (n) Giày gót nhọn

Trainers /treinəz/ (n) Giày thể thao

Wellingtons /’weli t nz/ (n) Ủng cao su

Shoelace /ˈʃuˌleɪs/ (n) Dây giày

Slipper /’slipə/ (n) Dxay đi vào nhà

4.

Xem thêm: Bài Tập Trac Nghiem So Sánh Hơn, Bài Tập Trắc Nghiệm So Sánh Hơn Worksheet

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Cap /kæp/: Mũ lưỡi trai

Baseball cap /’beisbɔ:l kæp /: Mũ lưỡi trai

Bikini /bi’ki:ni/: đồ lót, nội y

Bra /brɑ:/: áo lót nữ

Hat /hæt/: Mũ nhóm đầu

Tie /taɪ/: Cà vạt

Belt /belt/: Thắt lưng

Bow tie /bəʊ tai/: thắt nơ cổ áo nam

Socks /sɒks/: tất

Sunglasses /ˈsʌŋˌɡlɑː.sɪz/: kính râm

Stocking /’stɔkiɳ/ (n): vớ dài

Socks /sɔk/ (n): tất

Shoelace /ˈʃuːˌleɪs/: dây giày

Button /ˈbʌtn/ (n): khuy, cúc áo

Pocket /ˈpɒkɪt/ (n): túi quần áo

Zip /zɪp/ (n): khóa kéo

Glasses /ˌɡlɑː.sɪz/: kính mắt

Gloves /glʌvz/ (n): stress tay

Hat /hæt/ (n): mũ

Cap /kæp/ (n): mũ lưỡi trai

Scarf /skɑ:f/ (n): khăn

Wallet /’wɔlit/ (n): ví nam

Purse /pə:s/ (n): ví nữ

Briefcase /’bri:fkeis/: loại cặp (có tác dụng bởi da)

Umbrella /ʌm’brelə/ (n): chiếc ô

Sunglasses /ˈsʌnˌglæsɪz/ (n): kính râm

Earring /ˈɪərˌrɪŋ, -ɪŋ/ (n): khuyên tai

Ring /riɳ/ (n): nhẫn

Lipstiông xã /’lipstik/ (n): son mô

Make-up /’meikʌp/ (n): vật trang điểm

Bracelet /’breislit/ (n): vòng tay

Necklace /’neklis/ (n): vòng cổ

Watch /wɔtʃ/ (n): đồng hồ

Belt /bɛlt/ (n): thắt lưng

5. KÍCH CỠ QUẦN ÁO

Loose /luːs/ (adj): lỏng

Tight /taɪt/ (adj): chật

Long / lɔη/: dài

Small /smɔ:l/: nhỏ

Fit /fɪt/ (v): vừa

6. CÁC HOẠT ĐỘNG MẶC/CỞI QUẦN ÁO

Wear /weə(r)/ (v): mặc/đeo

Put on /pʊt ɒn/: mang vào

Take off /teɪk ɒf/: toá ra

Get dressed /get dres/: mặc đồ

Get Undressed /get ,ʌndrest/: cởi đồ

Tie /taɪ/ (v): thắt/buộc

Untie /ʌnˈtaɪ/ (v): tháo/cởi

Do up /du: ʌp/: kéo khóa/download cúc

Unvày /ʌn’du:/: cởi khóa/túa cúc

Với bộ trường đoản cú vựng giờ anh về quần áo trên nếu như bạn thấy còn thiếu sót vui vẻ bình luận dưới giúp website bổ sung thêm câu chữ. Chúc các bạn học tốt giờ đồng hồ Anh.